Neden Google, 2015'te Yazar Sesine Dikkat Edilecek?

neden-google-2015te-yazar-sesine-dikkat-edilecek

When Google assigns value to a particular piece of content, that value is tied to the site.  A single site with multiple writers can grow just as well, if not more easily, than a site with just one writer.  On the other hand, one writer with multiple sites is forced to grow each of those sites individually, with only minor benefits from minimal cross-linking.

Google has two ways of trying to assign value to an author in addition to a site.  These are Author Rank and Authorship.  At least, they used to; they recently decided to kill Authorship as a failed experiment.

What Was Authorship?
Authorship was a way that Google attempted to force adoption of Google+ as a marketing benefit for bloggers.  Authors could create a Google+ profile with some information and a picture.  They would list the sites they write for in their contributing section.  Then, on those sites, they would implement a line of code on each piece they wrote.  This line of code tied back to the Google+ profile, saying “this is the author of this content.”

Authorship had a few benefits for authors, or rather, for the sites using authorship.  The content, when it appeared in search results, would have a special snippet that included a profile picture.  Marketers claimed it increased clicks to the site, while Google claimed click behavior was largely the same with and without profile pictures.

One problem with Authorship is that, while it was ostensibly designed to give value to the author that carried from site to site, it was really more valuable to individual sites than to authors.  This may have been part of why Google killed off Authorship.

What About Author Rank?
What-About-Author-RankAuthor Rank is something completely different, despite the similar names and goals.  The idea is that Google learns, through some means or another, the identity of the author of a piece of content.  They may have done this with the now-defunct rel=”author” attribute, they may do it through finding bylines on content or they may do it through some other means.

The concept comes primarily from a book published by Eric Schmidt, which mentioned a potential system for tying author verification to content.  The idea was that content with a defined author would be more valuable than content without.  It would also help cut back on spam; content scrapers can’t attach their names to content they stole without ruining their Author Rank.

So far, the only real use of Author Rank as mentioned by Google is in the rare in-depth articles section of search.  It’s unlikely that the section appears, but when it does, it’s understandable that Google wants to present information from the most authoritative sources available.  Identifying these sources and accumulating information about them is part of Author Rank.  Of course, Author Rank is just one of many factors to consider, and it’s a small one at that.

The Future of Author Rank
Moving forward in the next few years, it can be assumed that Google will want to give more attention to writers in addition to the attention they pay to sites.  As it stands, there are many authors who write for many different sites as industry authorities.

Google has very little way to take this authority into account, and yet the reputation and publication history of an author has always been relevant, even in print.  A scientist with a radical publication and no previous works is going to be dismissed, while a scientist with the same radical publication but a long history of detailed and verifiable publications will earn respect.

Google has reached something of a peak in terms of search optimization.  They’ve pared down techniques and methods that could be used to adjust the ranking of a site.  Unnatural link building, unnatural keyword usage, unnatural coding; Google has defined what constitutes a good, valuable site online.  Just look at the predicted future of SEO; much of what is coming is iterative.  The next Panda update, the next Penguin update, the next Hummingbird update; they’re all further refinements of the existing system.  It seems unlikely that we’re going to see another shakeup quite as large as the shift away from links and into content.

Eric Enge predicts that Google is going to continually increase the number of signals that determine a site ranking.  This is very likely.  An increasing number of signals serves two functions at once.  First, it allows Google to refine ranking in a more detailed way.  Second, it offers more protection from unnatural search modification, or black hat techniques.

The Role of Voice
The-Role-of-Voice

Google is going to start paying attention to authors beyond their names.  They are going to slowly learn the qualities of individual prolific authors and authorities in various industries.  This will help them as an additional minor ranking signal for the web.

This does pose one threat, and that’s to prolific industry thought leaders who outsource most of their writing.  A single dedicated ghostwriter would have a consistent voice, but a series of posts purchases from content mills would be harder to pass off.

Voice will also come in handy as Google digs deeper into semantic search and user intent.  The search engines are trying to learn to interpret the meaning behind a query; not just the keywords, but the intent.  Google may be able to tap into author voice to match with a certain type of query meaning, to provide more accurate results.  This would, of course, be an incredibly minor signal for 2015 and probably several years beyond.  Understanding the human mind is complex, and there are a ton of issues with voice to circumvent.

On the other hand, Google can use voice in one immediate way; quality rankings.  If you’ve ever read a piece and realized that, despite all the flowery language and buzzwords, the author is saying nothing of value, you’ll recognize the frustration of wasting time with such content.  Voice is a way to help filter the people who genuinely know what they’re talking about from the people who know how to sound like they know what they’re talking about.

How much of this will come to pass, in 2015 and beyond?  That remains to be seen.  If Google stumbles on a way to interpret and use author voice, you can be sure they’ll put it into practice.

------------------------------------------------                             --------------------------------------------------                    --------------------------------------------------

Google belirli bir içerik parçasına değer atadığında, bu değer siteye bağlıdır. Birden fazla yazara sahip tek bir site, yalnızca bir yazar olan bir siteye göre daha kolay değilse de büyüyebilir. Öte yandan, birden fazla siteye sahip bir yazar, bu sitelerin her birinin tek tek büyümek zorunda kalmasına neden olurken, asgari çapraz bağlamanın az yararı vardır.

Google, bir siteye ek olarak bir yazara değer atamaya çalışmanın iki yolu vardır. Bunlar Yazar Sıralaması ve Yazarlıktır. En azından onlar eskiden; Son zamanlarda, Yazarlık'yı başarısız bir deney olarak öldürmeye karar verdiler.

Yazar Nedir?
Yazarlık, Google'ın blog yazarları için Google + 'nın bir pazarlama fayda olarak benimsenmesini sağlamaya çalıştığı bir yöntemdi. Yazarlar, bazı bilgiler ve bir resim içeren bir Google+ profili oluşturabilir. Katkıda bulunan bölümlerde yazdıkları siteleri listeliyorlardı. Ardından, bu sitelerde, yazdıkları her bir parçaya bir dizi kod uygularlar. Bu kod satırı, "bu, bu içeriğin yazarıdır" diyerek Google+ profiline geri dönmüştür.

Yazarlık, yazarlar için veya daha doğrusu, yazarlık kullanan siteler için birkaç avantaja sahipti. İçerik, arama sonuçlarında göründüğünde, bir profil resmini içeren özel bir snippet'e sahip olacaktı. Pazarlamacılar, siteye gelen tıklamaları artırdığını iddia ederken, Google, tıklama davranışının profil resimleri olsun veya olmasın aynı olduğunu öne sürdü.

Yazarlıkla ilgili bir sorun, görünüşte siteye taşınan yazara değer vermek üzere tasarlanmış olsa da, tek tek siteler için yazarlardan çok daha değerli olmasıdır. Bu, Google'ın Yazarlığı neden öldürdüğünün bir parçası olabilir .

Yazar Sıralaması Nedir?
Yazar-Sıralama Hakkında Ne Var?Yazar Sıralaması, benzer ad ve hedeflere rağmen tamamen farklı bir şey.   Fikir, Google'ın bir takım içerikten yararlanan yazarın kimliğini, bazı araçlarla veya başka bir şekilde öğrenmesi. Bunu şu andaki rel = "author" özelliğiyle yapmış olabilirler, içerikte bayrak bulma yoluyla yapabilirler veya başka yollarla da yapabilirler.

Konsept, öncelikle Eric Schmidt tarafından yayınlanan, içeriğe yazar doğrulamasını bağlamak için potansiyel bir sistemden bahsedilen bir kitaptan geliyor. Fikir, tanımlanmış bir yazara sahip içeriğin, içeriği olmayan içeriklerden daha değerli olmasıydı. Spam'i azaltmaya da yardımcı olur; Içerik kazıyıcılar, adlarını Yazar Sırrını mahvetmeden çaldıkları içeriğe ekleyemezler.

Şu ana kadar, Google tarafından belirtildiği gibi Yazar Sıralamasının tek gerçek kullanımı, aramanın nadir bulunan derinlemesine makaleler bölümündedir. Bölümün görünme ihtimali düşük, ancak bu olduğunda, Google'ın mevcut en güvenilir kaynaklardan bilgi sunmak istediği anlaşılabilir. Bu kaynakları belirlemek ve bu kaynaklar hakkında bilgi toplamak Yazar Sıralamasının bir parçasıdır. Elbette, Yazar Sıralaması, düşünülmesi gereken birçok faktörden sadece biridir ve bu konuda küçük bir unsurdur.

Yazarın Sıralamasının Geleceği
Önümüzdeki birkaç yıl içinde ilerleyecek olursak, Google'ın sitelere verdiği önemin yanı sıra yazarlara daha fazla dikkat etmek isteyeceğini de varsayabiliriz. Duruma göre, endüstri makamları olarak birçok farklı site için yazan birçok yazar var.

Google'ın bu yetkiyi hesaba katmanın çok az yolu vardır ve bir yazarın itibar ve yayın geçmişi her zaman basılı halde bile geçerlidir. Radikal yayın yapan ve daha önce hiç eser bulunmayan bir bilim insanı görevden alınacak, aynı radikal yayınlı, ancak detaylı ve doğrulanabilir uzun bir geçmişi olan bir bilim insanı saygı kazanacak.

Google, arama optimizasyonu açısından zirveye ulaşmıştır . Bir sitenin sıralamasını ayarlamak için kullanılabilecek yöntem ve yöntemleri çözmüşlerdir. Doğal olmayan bağlantı kurma, doğal olmayan anahtar kelime kullanımı, doğal olmayan kodlama; Google, neyin iyi, değerli bir siteden oluştuğunu tanımladı. Sadece tahmin edilen SEO geleceğine bakın; Gelenlerin çoğunu yinelemeli olarak veriyoruz. Bir sonraki Panda güncellemesi, bir sonraki Penguen güncellemesi, bir sonraki Hummingbird güncellemesi; Bunlar varolan sistemin daha da geliştirilmesidir. Bağlantılardan içeriğe geçiş kadar geniş bir çalkantı daha görmemiz pek mümkün görünmüyor.

Eric Enge, Google'ın bir site sıralamasını belirleyen sinyal sayısını sürekli olarak artıracağını öngörüyor. Bu çok muhtemel. Artan sayıda sinyal aynı anda iki işleve hizmet ediyor. Birincisi, Google'ın sıralamayı daha ayrıntılı bir şekilde rafine etmesine olanak tanır. İkincisi, doğal olmayan arama modifikasyonundan veya siyah şapka tekniklerinden daha fazla koruma sunar.

Sesin Rolü
Sesin Rolü

Google yazarlara adlarının ötesinde dikkat çekmeye başlayacak. Çeşitli endüstrilerdeki bireysel üretken yazarların ve yetkililerin niteliklerini yavaş yavaş öğrenecekler. Bu, web için ek bir küçük sıralama sinyali olarak onlara yardımcı olacaktır.

Bu bir tehdit oluşturuyor ve bu yazarların çoğunu dış kaynak kullanan endüstri düşünce liderlerine ait.  Tek bir özel hayalet yazarın tutarlı bir ses çıkarması gerekir , ancak içerik fabrikalardan bir dizi mesaj satın almak zorlaşır.

Google, semantik arama ve kullanıcı niyetini derinleştirdiğinden, ses de kullanışlı olacaktır. Arama motorları bir sorgunun arkasındaki anlamı anlamayı öğrenmeye çalışıyor; Sadece anahtar kelimeleri değil, niyeti. Google, daha doğru sonuçlar sağlamak için belirli bir sorgu türü türüne uyacak şekilde yazarın sesine dokunabilir. Bu elbette, 2015 için ve muhtemelen birkaç yıl ötesinde , inanılmaz derecede küçük bir sinyal olacaktır . İnsan zihnini anlamak karmaşıktır ve kaçınılması gereken ses tonuyla bir takım meseleler vardır.

Öte yandan, Google hemen bir şekilde ses kullanabilir; Kalite sıralamaları. Şimdiye kadar bir parça okudunuz ve bunu fark ettiniz; yazar değerli bir şey demeden, çiçekli dili ve merak uyandıran her şeye rağmen, böyle bir içerikle vakit harcamanın yarattığı hayal kırıklığını fark edeceksiniz. Ses, konuştuklarını bilen kişilerin, nasıl konuştuğunu bildikleri gibi nasıl ses çıkaracağını bilen insanlardan filtrelemesine yardımcı olmak için bir yöntemdir.

Bunun ne kadarı 2015'te ve sonrasında gelecek? Görülmesi gereken bir şey kalmadı. Google, yazarın sesini yorumlamak ve kullanmak için bir yol bulursa, bunu uygulamaya koyacaklarından emin olabilirsiniz.

YORUM YAPIN

Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir...

       

YORUMLAR