Makaleniz İçin Hangi Başlık Formatlarını Kullanabilirsiniz?

makaleniz-icin-hangi-baslik-formatlarini-kullanabilirsiniz

James Hartley makale başlığı türlerini 13 kategoride uygun biçimde sınıflandırmıştır. Nature, Elsevier ve Springer gibi çeşitli tanınmış günlük yayın sitelerinde en güncel ve en popüler makaleleri inceleyerek topladığımız birkaç popüler türün üzerinde duracağız. Ayrıca, makale başlık yapımındaki son eğilimleri analiz eden makaleleri  inceledik ve bulgularımızı bu yazıya ekledik.

Aşağıda, her başlık tipinin temel özelliklerini (tercih edilen dilbilgisi yapıları ve içerilecek bilgi) ana hatlarıyla çizen tablolar, her başlık formatını yaygın olarak kullanan makale türlerine örnek başlıkları listeledik. Kendi makalenize başlık seçerken bu tablolar işinize yarayacaktır.

Son olarak, yayınlanan makaleleri şu gruplara ayırdık:

    Hızlı ve kısa iletişim (örn. Mektuplar ve düzeltmeler): Özgün araştırma kağıtlarını düzeltmeye veya açıklığa kavuşturmaya yönelik önemli yeni bulguları, yeni yöntemleri, yazılımları veya yazışmaları vurgulayan iletişim (genellikle yalnızca çevrimiçi olarak yayınlanır).
    Araştırma raporu: Verileri, sonuçları ve bulguları ile son orijinal projelerin ayrıntılarını tartışan bir makale.
    Gözden Geçirme: Yeni bir veri eklemeden, yakın zamanda yayınlanan bir konudaki gelişmeleri özetleyen bir makale.
    Klinik durum: Klinik araştırmaya özel olarak odaklanan bir araştırma kağıdı.

Şimdi, bu formatlara daha ayrıntılı bir şekilde göz atalım.
1.  Genel konuları anlatan başlıklar

Anahtar özellikler:

    Genel olarak konuyu açıkça anlatan isimlerden oluşan cümleler.
    Bu başlıklar, ortalama başlık uzunluğunu aşmadan, arama motoru sonuçlarını optimize etmek için anahtar kelimeleri kullanır.
    Son yıllarda daha az popüler hale geldiğinden taksonomik terminolojiden kaçının.
    Bu sözcükleri içeren başlıklar daha az etkili olma eğiliminde olduğundan, belirsiz kelimeler kullanmayın.
    Bu format, incelemeler, araştırma kağıtları (klinik vakalar dahil) ve hızlı yanıtlar için ortaktır.

2.  Belli bir alt konuyu işaret eden başlıklar

Anahtar özellikler:

    Başlıca isimlerin oluşturduğu, tüm başlığı açıkça ifade eden öbekler. Bu yapı, klinik vakalar, araştırma kağıtları ve incelemeler için oldukça yaygındır.
    Butar ve van Raan’ın yakın tarihli bir çalışması, bu formatın birçok disiplinde yaygın olarak kullandığını belirtiyor. Aslında, bu biçimi kullanmamak, yazınızın alıntı sıklığını olumsuz olarak etkileyebilir.
    En fazla başvurulan tıbbi makalelerin % 70’i başlıklarda iki nokta üst üste kullanmaktadır.
    Fewer Plos articles using this structure were downloaded and cited.
    Bu yapıyı kullanan Plos makalesi indirildi ve gösterildi.
    Alternatif bir başlık yapısı, iki nokta üst üste yazılmamış, bir isim cümlesi veya cümlecikten oluşur. Bu başlıklar, genel bir konunun spesifik değişken (ler) veya test konu (ları) üzerinden incelenmesini gösterebilir.

3.  Çalışmanın bulgularını belirten başlıklar

Anahtar özellikler:

    Temel bulguları veya çalışmanın önemini vurgulayan tam bir cümle.
    Bazı dergiler, bildiri başlıklarını yasaklayabilir (örneğin bazı tıbbi yayınlar).
    Yanıltıcı beyanları önlemeye dikkat edin. Bunun yerine, hangi verilerinizden çıkarılacak mantıksal sonuçları çarpıtmadan dahil edebileceğinizi dikkatlice düşünün. Örneğin, makalemizin başlığı “Makalenizin Yayınını Nasıl Güvence Altına Alırsınız” ise, gözden geçirdiğimiz veri ve araştırmalardan yalnızca bu biçimlendirme taktikleri ile yayın başarısı arasındaki belirli ilişkileri ispatlamak yerine çok iddalı bir başlık attığımızdan, okuyucuya yanıltıcı olabiliriz.
    Başlık türlerinin ilgili bir alt kümesinde, yazarlar bulguları doğrudan belirtmez. Bunun yerine, çalışmalarının temel sorusuna çözüm önerirler. Bu tür genellikle, kapsayıcı bir fikri, bunun ardından iki nokta üst üste kullanarak bulgunun ve konunun genel bir tanımını izah eder. Alternatif olarak, nadir de olsa, yazarlar metin içindeki cevapları öne çıkarmak için başlıkta bir soru kullanabilirler.

4.  Kullanılan metodolojiyi belirten başlıklar

Anahtar özellikler:

    Tipik bir başlık, genel konuyu ve ardından araştırmada kullanılan metodolojinin özetini içerir.
    Bu başlıklar ayrıca, iki nokta üst üste işareti olmaksızın bir isim ifade de kullanabilir.
    Pasif fiiller uygulanan yöntemi belirtmek için “by”, “via”, “through” ve “with” gibi edatlarla birlikte verilebilir.

5. Duygusal veya sözcük oyunlarıyla oluşturulan başlıklar

Anahtar özellikler:

    Bu başlıklar genellikle engellenmelidir çünkü sözcük oyunları genellikle ana dili İngilizce konuşmayanların anlayamadığı kültürel referansları içerir. Bununla birlikte, bu tür başlık genellikle sosyal bilimlerdeki inceleme makalelerinde bulunur.
    Editöryal yazılar sıklıkla soru başlıkları ve kelime oyunu kullanır.
    Bu başlık formatını kullanan klinik çalışmalar veya araştırma kağıtları çok azdır. Bununla birlikte, derlemelerde ve kısa yazışmalarda zaman zaman kelime oyunu başlıkları bulabilirsiniz.

YORUM YAPIN

Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir...

       

YORUMLAR