Düzgünce 2015'de Long Tail SEO'yu Kullanma

duzgunce-2015de-long-tail-seoyu-kullanma

Long tail keywords have long been an important part of SEO, pretty much as long as keywords have existed in the first place. The idea is simple; single word and concept keywords are too short. They have too much competition, and no one searches for them anyways. When was the last time someone plugged “music” into Google?

A long tail keyword adds data and turns a keyword into more of a contextual search. You have your primary keyword, like Music, and you have the long tail. A long tail search might be “local live music.” The term long tail is taken from the way search volume tapers off when graphed.

That said, the idea of the long tail is slowly changing, and in 2015, it’s becoming more important than ever before.

Semantic Search
Local SEO Semantic Search

The new wave, the next evolution, of the long tail keyword is the semantic search. Take that long tail keyword about local live music. A semantic keyword is more of a real question. “Where can I find good local live music?” Plug that into Google and you’ll get a real answer.

This didn’t used to be possible. For a long time, Google – and other search engines – relied on individual keywords to figure out what content was about and to piece it together. Now, though, Google is finding ways to parse semantic questions.

Yes, this means that your grandma’s way of asking Google a full question will no longer be something to mock; it will be the way things work.

Part of the reason semantic search is so important is the advent of vocal search engine facilitators like Siri and Cortana. You don’t spout keywords at the voice asking you what you want; you ask it a question. The companies behind these programs have put an exceptional amount of time into learning how to parse questions, getting meaning out of them despite attempts to confuse them. They’ve done a very good job.

The end result is a robust engine that takes a sentence and parses out meaning. The other end result is using that meaning – in the form of long tail keywords – to find valuable content.

Latent Semantic Indexing
LSI Example on GoogleLSI, as explained in the subheading there, is the way search engines figure out what your content is about. It’s also why you can’t just use one keyword in a piece of unrelated content and get that content to rank for that keyword.

Essentially, LSI is the examination of a piece of content to extrapolate what that content is about. Google might look at your Top 10 Venues for Good Local Music and will extrapolate that the content should be about, well, exactly what it says on the tin.

Then, Google digs into the content and categorizes other words and phrases. It looks for other keywords that would reasonably be expected to be in such a piece, like music genres, venue names, addresses, and so forth. Through a highly refined and ever-adapting process, Google determines how well your content fits that topic.

This is why keyword density is not really useful in the modern world of search. In the past, in simpler times, Google would determine the topic of a piece of content by what keywords were used most often. This turned out to be really easy to reverse-engineer and exploit, so it had to be changed. Ever since, it’s been a battle between webmasters trying to exploit knowledge of keywords, and Google trying to make it difficult to do.

Thankfully, Google has been winning.

Creating Modern Content
Modern Content

I’ve been saying this for a couple years now, but it’s becoming more true than ever before: the key to ranking good content is just to make good content. You don’t need to care about specific keyword phrases or keyword density. To Google, “find good local music” and “great local music” and “local venues for live music” all have more or less the same meaning.

Instead, just write good content about your topic. If you’re writing about where you can find live music in local venues, chances are you’re going to cover all the keyword bases just writing the piece. The only reasons you wouldn’t are because you’re intentionally avoiding a certain keyword, or you’re not writing about the topic you thought you were.

So, successful use of long tail keywords in 2015 mostly revolves around writing good content, conversationally. If you want to cover a specific keyword, write something about that topic. Don’t try to write something general and shoehorn the keyword in; that’s just going to look like keyword stuffing.

Remember LSI? If you write a piece with the keyword “great local music venues” but the rest of the piece has nothing to do with local music, the LSI is going to be low. Google can then say “oh, well, this content doesn’t do a very good job of covering the topic, so it shouldn’t rank very high.”

Keywords as a whole are never going to die. It’s literally impossible for that to happen; search engines are searching and indexing text, and text is made up of words. Any article is by necessity going to have keywords. You can even write nonsense, like Lorem Ipsum, but even that phrase “lorem ipsum” is a keyword. Anyone searching for lorem ipsum related content wants that keyword to be part of the content.

Until such time as humanity moves to a form of communication beyond verbalization or the written word, keywords will exist and will be used to index the meaning of content. The only thing that’s going to change over the next few years is the increasing sophistication of the ways Google, and other search engines, parse content and extract meaning.

---------------------------------------------                                          ------------------------------------------------                             --------------------------------------------------------


Uzun kuyruklu anahtar kelimeler, anahtar kelimeler ilk etapta var olduğu sürece uzun süredir SEO'nun önemli bir parçası olmuştur. Fikir basit; Tek kelime ve kavram anahtar kelimeleri çok kısa. Çok fazla rekabetleri var ve kimse bunları zaten aramıyor. Birisi "müzik" yi Google'a en son ne zaman taktı?

Uzun kuyruk anahtar kelime, veri ekler ve bir anahtar kelimeyi içeriğe dayalı aramaya dönüştürür. Müzik gibi birincil anahtar kelimeniz var ve uzun kuyruklarınız var. Uzun kuyruk araması "yerel canlı müzik" olabilir. Uzun kuyruk terimi, arama hacminin grafiksel olarak çizilme biçiminden alınır.

Bu uzun kuyruk fikri yavaş yavaş değişiyor ve 2015 yılında, söz konusu her zamankinden daha önemli oluyor.

Semantik Arama
Yerel SEO Semantik Arama

Uzun kuyruk anahtar kelimenin yeni dalga, bir sonraki evrim, bir semantik arama . Yerel canlı müzikle ilgili uzun kuyruklu anahtar kelimeyi kullanın. Anlamsal bir anahtar kelime daha çok gerçek bir sorudur. "Nerede iyi yerel canlı müzik bulabilirim?" Bunu Google'a takın ve gerçek bir cevap elde edersiniz.

Bu mümkün olmadı. Google ve diğer arama motorları - uzun bir süre için, hangi içeriğin ne olduğunu anlamak ve birlikte toplamak için tek tek anahtar kelimelere dayanıyordu. Şimdi ise, Google anlambilimsel soruları çözümleme yolları buluyor.

Evet, bu, büyükannenizin Google'a tam bir soru soran yolunun artık alay konusu olmayacağı anlamına geliyor; Işler böyle işliyor olacak.

Anlamlı aramanın çok önemli olduğu nedenlerden biri, Siri ve Cortana gibi sesli arama motoru kolaylaştırıcılarının ortaya çıkmasıdır. Sesi ne istediğini soran anahtar kelimeler vermezsin; Ona bir soru sorsun. Bu programların arkasındaki şirketler, soruların nasıl ayrıştırılacağını öğrenmeye, onları karıştırmak için teşebbüs etmelerine rağmen onlardan anlam çıkarmaya olağanüstü bir zaman ayırdı. Çok iyi bir iş çıkarmışlar.

Sonuç, bir cümle ve anlam ayrıştıran sağlam bir motordur. Diğer ucun sonucu, değerli içeriği bulmak için uzun kuyruk anahtar sözcükleri biçiminde bu anlamı kullanıyor.

Latent Semantic Endeksleme
Google LSI ÖrneğiLSI , orada alt pozisyonunda açıklandığı gibi, arama motorları içerik hakkında ne olduğunu anlamaya yoludur. Ayrıca, bir anahtar kelimeyi alakasız bir içerik parçası içinde kullanamazsınız ve bu içeriği o anahtar kelimeye göre sıralamaya alamazsınız.

Esasen, LSI bu içerik hakkında ne tahmin içeriğin bir parça incelenmesidir. Google, İyi Yerel Müzik için En Beğenilen 10 Müzik Konsorsiyusuna bakabilir ve içeriğin teneke kutudaki gibi tam olarak iyi olması gerektiğini çıkarabilir.

Ardından, Google içeriğe girer ve diğer kelimeleri ve cümleleri kategorize eder. Müzik türleri, mekan adı, adresleri ve benzerleri gibi makul bir şekilde olması beklenen diğer anahtar kelimeleri arar. Oldukça rafine ve sürekli adapte olan bir süreç sayesinde Google, içeriğinin o konuyla ne kadar uyumlu olduğunu belirler.

Bu nedenle, anahtar kelime yoğunluğu, modern arama dünyasında yararlı değildir. Geçmişte, daha basit zamanlarda, Google, bir anahtar kelimenin en sık kullanılanı ile bir içerik konusunu belirleyecekti. Bu, ters mühendislik yapmak ve kullanmak için gerçekten kolay olduğu ortaya çıktı, bu yüzden değiştirilmesi gerekiyordu. O zamandan beri, anahtar kelime bilgisini kullanmaya çalışan web yöneticileri arasında bir savaş oldu ve Google bunu zorlaştırmaya çalıştı.

Neyse ki Google kazandı.

Modern İçerik Oluşturma
Modern İçerik

Ben şimdi bir kaç yıldır bu söz oldum, ama her zamankinden daha gerçek oluyor: iyi içerik sıralama anahtarı sadece iyi içerik yapmaktır. Sen bakım gerekmez belirli anahtar kelime öbekleri veya anahtar kelime yoğunluğu hakkında. Google'a "iyi yerel müzik bul" ve "büyük yerel müzik" ve "canlı müzik için yerel mekanlar" ın hepsinin aynı anlamı var.

Bunun yerine, konunuz hakkında iyi içerik yazmanız yeterlidir. Yerel mekanlarda canlı müziği nerede bulabildiğiniz hakkında yazıyorsanız, şansınızı yalnızca müziği yazan tüm anahtar kelime üslerini kapsamaya başlayacaksınız. İstenmeden belirli bir anahtar kelimeden kaçınmanız ya da düşündüğünüz konuyla ilgili yazmadığınız için yapmamanızın tek nedeni.

Böylece, 2015'te uzun kuyruk anahtar kelimelerinin başarılı bir şekilde kullanılması, çoğunlukla, konuşma açısından iyi bir içerik yazma etrafında döner. Belirli bir anahtar kelimeyi kapsamak istiyorsanız, o konuyla ilgili bir şeyler yazın. Anahtar kelimeyi genel olarak ve kürek çeken bir şeyler yazmaya çalışmayın; Bu sadece anahtar kelime doldurma gibi görünecek.

LSI'yı hatırlıyor musun? "Harika yerel müzik mekanları" anahtar kelimesiyle bir parça yazarsanız, ancak parçanın geri kalan kısmı yerel müzikle hiçbir ilgisi yoksa, LSI düşük olacak. Google, daha sonra "ah, iyi, bu içerik konuyu kapsayan çok iyi bir iş yapmaz, bu nedenle çok yüksek sıralamamalıdır" diyebilir.

Bir bütün olarak anahtar kelimeler asla ölmeyecek. Bunun gerçekleşmesi imkansızdır; Arama motorları metin arıyor ve dizine ekliyor ve metin kelimelerden oluşuyor. Herhangi bir makale gereği anahtar kelimeler olacak. Lorem Ipsum gibi saçma şeyler bile yazabilirsiniz, ancak "lorem ipsum" sözcüğü bile bir anahtar kelimedir. Lorem ipsum ile ilgili içeriği arayan herkes o anahtar kelimenin içeriğin bir parçası olmasını ister.

İnsanlık sözelleştirme veya yazılı kelimenin ötesinde bir iletişim biçimine geçene kadar anahtar kelimeler olacaktır ve içeriğin anlamını dizinlemek için kullanılacaktır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde değişmesi gereken tek şey, Google'ın ve diğer arama motorlarının içeriği ayrıştırma ve anlam bulma yollarının artan karmaşıklığı olması.

YORUM YAPIN

Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir...

       

YORUMLAR